Aile Hekimliği 2022/3. Ek Yerleştirme
23 Temmuz 2022

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 18 Ağustos 2008 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. İlimizde herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2022/3. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır.
Yerleştirme işlemine, Kırıkkale İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Kırıkkale İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.
            Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
2022/3. Ek  Yerleştirme İşlemi;  11.08.2022 Perşembe günü saat. 17:00’da, İl Sağlık Müdürlüğü binası Toplantı Salonunda Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonunda ek yerleştirmeye katılan hekimlerden imza alınacaktır.
Başvurular 01.08.2022 - 03.08.2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08:00 – 17:00) yapılabilecektir. Başvuru formu Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra diğer belgelerle birlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimine teslim edilecektir.
Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz ” ve “ Bu madde çerçevesinde Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz’’ hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Sağlık  Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı Genelge’nin 3 üncü Maddesinin d bendinde  “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
İlgili tabloya ulaşmak için tıklayınız.    
              Aile Hekimliği 2022/3. Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu Genelge hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.

2020/1 sayılı  Genelge ve 2021/8 sayılı  genelge ulaşmak için tıklayınız.

          Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.(Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)
        Ek yerleştirme süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı’nın 10.09.2019 tarihli ve E.1684 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.
         Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

2022/3. Ek Yerleştirme İlanı
Kırıkkale 2022/3 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Boş Pozisyonları için tıklayınız.
Kırıkkale 2022/3. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi usul ve esasları için tıklayınız
Kırıkkale 2022/3. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama takvimi için tıklayınız.

Başvuru evrakları ;
A Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.
B1 Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.
B2 Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler İçin tıklayınız.
C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için tıklayınız.
C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden Takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri için tıklayınız.
C Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimlerden 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler için tıklayınız.
D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuran Hekimler İçin tıklayınız.
D Bendine Göre Müracaat Edecek Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışan Hekimler İçin tıklayınız.