İç Kontrolün Amaçları
13 Temmuz 2023

5018 Sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;
1- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
2- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
3- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 
4- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında, güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
5- Varlıkların kötüye kullanılması, israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.