Bağlı Birimler
07 Nisan 2020

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

İl Ambulans Servisi Başhekimliği

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü    

Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi

İzleme ve Değerlendirme Birimi

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Birimi

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü              

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 

SABİM – BİMER