Bilgi Güvenliği Taahhütname, Politika, Prosedür ve Dokümanlar
05 Şubat 2024

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKA, PROSEDÜR VE DOKÜMANLARBİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANLARBİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SÖZLEŞMELER
ÜST YÖNETİM BİLGİ GÜVENLİĞİ TAAHHÜTNAMEOLAY BİLDİRİM-MÜDAHALE FORMUBG.SZ.01 PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
BİLGİ GÜVENLİGİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) POLİTİKASIBG.FR.87 SUNUCU YÖNETİMİ İÇİN AYRICALIKLI ERİŞİM TALEP FORMUBG.SZ.02 KURUMSAL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ DİSİPLİN PROSEDÜRÜİŞE BAŞLAMA FORMUBG.SZ.04 BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK BİLDİRGESİ
BİLGİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYLARI PROSEDÜRÜİŞTEN AYRILMA FORMUBG.PR.23 GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ
BİLGİ SAKLAMA ORTAMLARI YOK ETME POLİTİKASIDİSK İMHA FORMUBG.FR.67 VPN ERİŞİM TALEP FORMU
DÜZELTİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜGÜVENLİ VERİ SİLME TALEP FORMU 
E-POSTA KULLANIM POLİTİKASIVERİ TABANI VE KULLANICI OLUŞTURMA TALEP FORMU 
ERİŞİM KONTROLÜ POLİTİKASIVERİ TABANI KULLANICI YETKİLENDİRME TALEP FORMU 
FİZİKSEL VE ÇEVRESEL GÜVENLİK POLİTİKASIGÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME KONTROL LİSTESİ 
HALK SAĞLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNE (HSYS) ERİŞİM POLİTİKASITEKNİK ŞARTNAMELER İÇİN BG GEREKSİNİMLERİ LİSTESİ 
İÇ TETKİK PROSEDÜRÜBG.FR.54 GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİK FORMU 
İŞE BAŞLAMA VE İŞTEN AYRILMA PROSEDÜRÜBG.FR.67 VPN HESABI AÇILACAK KAMU PERSONELİ İÇİN BİLGİ FORMU 
KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİNE (KPS) ERİŞİM POLİTİKASI  
MAL VE HİZMET ALIMLARI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI  
PAROLA YÖNETİMİ POLİTİKASI  
SAĞLIK BİLİŞİM AĞINA (SBA) ERİŞİM POLİTİKASI  
SOSYAL MÜHENDİSLİK VE SOSYAL MEDYA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI  
TAŞINABİLİR ORTAM YÖNETİMİ POLİTİKASI  
TEMİZ MASA TEMİZ EKRAN POLİTİKASI  
UZAKTAN ÇALIŞMA VE ERİŞİM (VPN) POLİTİKASI  
YEDEKLEME POLİTİKASI