overlay

Görev Yetki ve Sorumluluklar

İl Sağlık Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesinde tanımlı Görev, Yetki ve Sorumlulukları için Tıklayınız.