Görev Yetki ve Sorumluluklar
11 Ekim 2021

İl Sağlık Müdürlüğünün Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesinde tanımlı Görev, Yetki ve Sorumlulukları için Tıklayınız.