Etkili Eğitim, Güçlü Ekip
03 Ocak 2022

Etkili Eğitim, Güçlü Ekip kapak.jpg
Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği tarafından 'Etkili Eğitim, Güçlü Ekip' projesi kapsamında, Huzur Köy Bağımlılık ve Rehabilitasyon Merkezi görevli personeli ile kamu kurum ve kuruluşlardaki madde bağımlılığının önlenmesinde görevli personele yönelik eğitim verildi. 

Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda görevli personellerin mesleki eğitim ve beceri düzeyleri arttırılması amaçlanmaktadır. Düzenlenen yüz yüze ve online eğitimlerdeki 6 farklı modülde gerçekleşen 102 oturumda vaka örnekleri ve uygulama çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimlerde katılımcılara Bağımlılık Sürecinde Davranış Değiştirme Teknikleri modülü kapsamında; madde kullanım bozukluğu olan bireyin kontrollü iyileşme ve topluma entegrasyon sürecini kolaylaştıracak Zaman Çizgisi Terapisi, nefes egzersizleri, üçlü çember ve film müziği tekniği aktarıldı. 

Bağımlılıkta Aile Kavramına Bakış ve İletişim modülü kapsamında; madde kullanım bozukluğu olan bireylerin aile kavramına bakış açısı, eş bağımlılık kavramı, aileyle yaşanılan iletişim engellerine karşı geliştirilen iletişim biçimleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik geliştirilen krize müdahale yöntemleri, Manevi Değişim Psikoeğitim modülü kapsamında; maneviyat kavramı, madde kullanım bozukluğu olan bireyin maneviyata bakış açısı, manevi sosyal hizmet modelleri, tedavi ve rehabilitasyon sürecinde manevi değişim psikoeğitiminin tarihsel gelişimi ve 12 basamaklı manevi değişim uygulama adımları aktarıldı. 

Gerçekleştirilen Çözüm Odaklı Terapi modülü kapsamında ise; terapi modelinin tarihsel gelişimi, modelin varsayımları, ilkeleri ve uygulama teknikleri, Motivasyonel Görüşme modülü kapsamında; motivasyonel görüşme teknikleri ve bu tekniklerin tedavi ve rehabilitasyon sürecine katkıları, Bilişsel Davranışçı Terapi modülü kapsamında ise; terapinin tarihsel gelişimi, madde kullanım bozukluğu olan bireylerin otomatik düşünce kalıpları,  işlevsel olmayan düşünce ve davranış kalıplarının yerine sağlıklı ve işlevsel olan düşünce ve davranış kalıplarının oluşturulması, öfke kontrolü ve stresle başa çıkmada bilişsel davranışçı terapinin etkileri anlatıldı. 

  • Etkili Eğitim, Güçlü Ekip 4.JPG
  • Etkili Eğitim, Güçlü Ekip 3.JPG
  • Etkili Eğitim, Güçlü Ekip 5.jpeg
  • Etkili Eğitim, Güçlü Ekip 2.JPG
  • Etkili Eğitim, Güçlü Ekip 1.JPG