Sağlıkta Ellerin Dili Projesi
28 Kasım 2017

‘’Sağlıkta Ellerin Dili Projesi’’

Amacı;

İşitme engelli bireyler ile işaret dili bilmeyen sağlık çalışanları arasında daha iyi iletişim kurulabilmesi için işaret dili eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır. İşaret dili, işitme veya konuşma engellilerinin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir.

Gerekçesi;

İşitme engelli bireyler için sağlık hizmetlerine erişimin önündeki en önemli engellerden biri de iletişimdir. Kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle, sağlık hizmetlerinin sunumu aşamasında sorun yaşayan engelli bireylerle iletişim kurabilmek ve gerekli sağlık hizmetini alabilmelerini sağlamak için, uzman eğitimcilerden işaret dili eğitimini alarak işitme engelli bireylere daha fazla yardımcı olabilmek hedeflenmektedir. Sağlık kurumlarına tedavi amacıyla gelen işitme engelli bireyler bu sayede daha çabuk ve zorlanmadan hizmet alabileceklerdir. Bir kamu kurumunun temel var olma nedeni olan vatandaşın memnuniyeti sağlanmış olacaktır.

Yararı;

İşitme engelli bireylerle, işaret dili bilmeyen sağlık çalışanları arasında iletişimi sağlayacak ve kuvvetlendirecek önemli bir adım atılmış olacaktır.

 İşitme engelli bireylerin toplumla kaynaşmaları kolaylaşacak ve kendilerini daha rahat ifade etmeleri sağlanacaktır.

 Eğitimle sağlık çalışanlarının işitme engelli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurmasını sağlayarak, empati ve duyarlılığın artırılmasını sağlamak.

 İşitme engelli bireylerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan sağlık sorunlarına çözüm üretebilmelerini sağlamak.

 Sağlık kurum ve kuruluşlarının işitme engelli bireylerle iletişim konusundaki eksikliğini gidermek. Kamu kurumlarında işaret dili eğitimi alacak personel, işaret dilini ailesine ve yakınlarına da öğretmesiyle eğitim daha geniş alana yayılacaktır.