İlimizdeki Aile Hekimlerine Mektup Gönderildi
17 Mayıs 2022

İlimizdeki Aile Hekimlerine Mektup Gönderildi kapak copy.JPG
Müdürlüğümüz Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü 2021 yılı Ocak-Aralık dönemine ait verilerin incelenmesi sonucu, Aile Hekimleri tarafından yazılan reçetelerde bulunan antibiyotik oranı Kırıkkale ortalaması altında kalan aile hekimlerine teşekkür mektubu gönderildi.

Bakanlığımız tarafından açıklanan verilerde Türkiye genelinde Aile Hekimlerince antibiyotik yazma oranı %26,34 iken, ilimizde bu oran %26,14 olarak verilere yansımıştır. İlimizde görev yapan 91 aile hekimi arasında %25’lik dilimin altında kalan 41 aile hekimine teşekkür mektubu, 50 aile hekimine ise konu hakkında bilgilendirme mektubu gönderildi. 

Tüm dünyada yanlış, gereksiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımının çeşitli boyutlarda sorunlara neden olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat AĞIRTAŞ, “Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına ya da uzamasına ve dolayısı ile tedavi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları başlatılmıştır. Maalesef Türkiye’de her 3 reçetenin birinde antibiyotik bulunmaktadır. Tek bir antibiyotik bile doğal bağırsak florasını bozmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bağırsak florasının bozulmasının Alzhemier, Tip II Diyabet, Obezite, Astım ve MS gibi pek çok hastalığın artışında pay sahibi olduğu gösterilmiştir. İlimizde aile hekimlerince elde edilen bu önemli verilerin korunması adına vatandaşlarımız özellikle aile hekimlerinden kendi veya yakınları için ilaç yazılması yönünde ısrarcı olmamalıdırlar” dedi. 

Unutulmamalıdır ki; keyfi kullanılan her ilaç değil, hekim tarafından yazılan doğru ilaç hastalıkları tedavi eder. 

İlgili Mektuba Ulaşmak İçin