1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası
02 Mayıs 2022

1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası.jpg
Hayatın her döneminde,  her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, müdahalede bulunan kişilerin ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamaktadır.

Ülkemizde ev, iş yâda trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte yâda sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Yaralıyı ya da hastayı bir hastaneye ulaştırıncaya kadar geçen zaman çok önemlidir. Bu gibi durumlarda çevredeki kişilerin nasıl davranacağını bilmesi ve ilk önlemleri alması, yaralının ya da hastanın yaşamını kurtarabilir. Bu nedenle kişilerin ilkyardım eğitimi alması, hangi durumda nasıl bir yöntem uygulayacağını bilmesi önemlidir.

Bireysel ve toplumsal zararları en aza indirmek dışında sosyal bir varlık olmanın bir gereği olarak, ilkyardım eğitimi almak ve uygulamak özel bir anlam ve önem taşımaktadır.İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları faydadan çok zarar verebilir ve sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bu nedenle bizde bu amaçlar doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü olarak olası acil durumlarda“İLKYARDIM nasıl yapılmalıdır”konularında,sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi adı altında eğitimler düzenlemekteyiz.Bu kapsamda 2021-2022 yılları içerisinde,  İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi olarak Toplumun ilkyardım bilgi-becerisini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 126 kişiye İlkyardım bilgilendirme eğitimi, 870 kişiye de sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi verilerek, sınav sonunda başarılı olan katılımcılara İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartları verilmiştir.

“Unutulmaması gerekir ki; yaralı kişinin tek bir canı vardır ve size emanet olabilir”


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü