Herkes İçin Uzun Bir Yaşam
28 Nisan 2022

aşı kapak.JPG
Her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı teşvik etmek amacıyla Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Hastalıkları Birimi tarafından Büyükşehir Parkında aşı standı açıldı. 

Açılan standa vatandaşlara ‘Herkes için uzun bir yaşam. Aşı her çocuğun hakkıdır. Sağlık, aşıyla koruma altında. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır. Aşılı çocuk, sağlıklı çocuk ve her yaşın bir aşısı var. Aşı bireysel hak ve ortak sorumluluktur. Kendini ve etrafındakileri korumak için aşılan. Aşı hayatı korur, yeni aşılar yeni umutlar’ gibi sloganlar paylaşılarak aşının önemine dikkat çekildi. 

1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş ve buna bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Gelinen yüksek kapsayıcılık düzeylerinin korunması önem arz etmektedir. Bununla birlikte ulusal GBP hedeflerimize ulaşılması, ulaşılan hedeflerin sürdürülmesi için her çocuğun hayata sağlıklı bir başlangıç yapmayı hak ettiği kabul edilerek bağışıklamanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bağışıklama çalışmalarının güçlendirilmesi ve her yaştan insanın korunmasını sağlamak hedeflenmelidir. 

Bu yıl aşılama konusunda sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının arttırılması yolu ile öncelikle; eksik aşılı ve aşısız 5 yaş altı çocukların tespit edilerek rutin çocukluk çağı aşılarının tamamlanması, son yıllarda ortaya çıkan göç hareketleri ve Ülkemizde bulunan “Geçici Koruma Altındaki Göçmenler” ile “Düzensiz Göçmenler”in aşılamalarının kayıt altına alınması, aşısız ve eksik aşılı olanların aşılarının tamamlanması, göçmenlere yönelik okul çağındaki çocukların aşılanmasının sağlanması, aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altındaki gruplara yönelik aşı uygulamalarına devam edilmesi, sağlık çalışanlarının gerek kendilerinin hastalıklardan korunması gerekse hizmet sundukları hastalara ve ailelerine hastalığı bulaştırma risklerinin ortadan kaldırılması amacıyla aşılanmalarının önemli olduğunun vurgulanması özellikle önemlidir. Ayrıca; müdürlüğümüze bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinde aşı ile alakalı olarak danışmanlık hizmeti verilmekte, aşılama hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır.

“Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı”

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 

  • Herkes İçin Uzun Bir Yaşam 1.jpg
  • Herkes İçin Uzun Bir Yaşam 2.jpg