Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Lojman Başvuru Duyurusu
31 Mayıs 2024

Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde boş bulunan kamu konutlarının tahsisi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevli tüm personelimiz başvuruda bulunabileceklerdir. 

Başvurular 01/06/2024 - 30/06/2024 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İdari Hizmetler Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağı belirtilmiştir.
1.Lojman talep dilekçesi,
2.Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (kurum amiriniz tarafından onaylı),
3.Mal Bildirim Beyan Formu, (imzalı)
4.Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
5.Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
6.Aile Yardım Bildirimi Formu (kurum amiriniz tarafından onaylı),
7.Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (onaylı).

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Hak sahibinin başvurusu olmaması halinde diğer personellere tahsisi, şartlı olmak kaydıyla değerlendirilecektir. Başvuruda bulunanlar vermiş olduğu evraklardaki beyanlarından sorumludur. Şartlı tahsise haiz bir lojmana, hak sahibi bir personelden başvuru geldiği takdirde lojman tahsis edilen personel 15 (on beş) gün içerisinde lojmanı boşaltmak zorundadır. Şartlı tahsis olarak lojman talep edenler başvuru dilekçelerinde şartlı olarak istediklerini beyan etmek zorundadırlar.

İlan tarihinden önce başvuru yapanların vermiş oldukları belgeler geçersiz olacağından, ilan tarihi itibari ile tekrardan müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde önceki başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

MEVCUT LOJMAN BİLGİLERİ DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ