4- Birimler
23 Kasım 2018

a. KETEM
I.Meme Polikliniği
II.Rahim Ağzı Kanseri Polikliniği
III.Gaitada Gizli Kan Polikliniği


b. SHM Diğer
I. Beslenme Danışmanlığı
II. Fiziksel Aktivite
III. Kronik Hastalıkların Yönetimi
IV. Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı
V. Kadın ve Üreme Sağlığı
VI. Gebe Sınıfı
VII. Evlilik Öncesi Danışmanlık
VIII. Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı
IX. Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri-Psikososyal Destek Hizmetleri
X. Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek
XI. Sigara Bırakma Polikliniği
XII. Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı 
XIII. Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
XIV. Sağlık Okuryazarlığı Okulu 
XV. Okul Sağlığı Hizmetleri
XVI. Görüntüleme Hizmetleri
XVII. Enjeksiyon-Pansuman Hizmetleri
XVIII. Tansiyon Ölçüm Hizmeti
XIX. Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri