İntern Öğrencilerine Eğitim
06 Kasım 2019


İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren 112 İl Ambulans Servisi Baştabipliği tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümünde staj gören 6. Sınıf intern öğrencilerine ‘112 Acil Yardım Ambulansları ve Komuta Kontrol Merkezi’ ile ‘Acil Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi’ hakkında eğitim verildi.
Görsel ve Uygulamalı Eğitimde, Ambulans ekipmanları, 112 çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları, 112 çalışma sistemi ve hastaneler arası koordinasyonun nasıl gerçekleştiği, 112 ekiplerinin kullandığı çok fonksiyonlu ambulansların içerdikleri tıbbi malzemeler hakkında bilgi verildi. Yapılan eğitimlerdeki amaç mezuniyet sonrasında 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonlarında görev almak isteyen hekimlerin bu alanda bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. 
Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ
İl Sağlık Müdürü

  • İntern Öğrencilerine Eğitim 1.jpg
  • İntern Öğrencilerine Eğitim 2.jpg
  • İntern Öğrencilerine Eğitim 3.jpg