2018 Yazlık Giyecek Yardımı
09 Mayıs 2018

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereği, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2018 tarihli genelgesine istinaden Yazlık Giyecek Yardımı ödemeleri yapılacaktır.

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde bahse konu 1 sayılı cetvel ve 2 sayılı cetvellerde yer alan Kadro-Ünvanlarda fiilen çalışma durumuna göre ayrımlar bulunmaktadır. Bu ayırımlara göre personellerin almaya hak kazandıkları Giyecek Yardımları farklılıklar göstermektedir.

Giyecek Yardımı yapılmasında yanlışlıklara mahal vermemek için fiilen çalışma durumları dikkate alınarak, varsa ''sadece gezici'' olarak hizmet veren (evde sağlık hizmetlerinde görev yapanlar hariç ) personellerin isimleri, kadro ünvanı, çalışma durumu ve açıklaması yazımız ekinde bulunan tabloya işlenerek ve bağlı bulunduğunuz başkan yardımcılarına yada başhekime imzalatılarak en geç 17.05.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüz Mutemetlik Birimine teslim edilmesi, ayrıca bu süre zarfında teslim edilmeyen isimlerin gezici olarak kabul edilmeyeceğinin bilinmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü

2018 Yazlık Giyecek Yardımı İle İlgili Ustyazi.pdf
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI GİYECEK YARDIMI FORMU İÇİN TIKLAYIN.docx