Hasta Hakları Kurul Toplantı Sonuç Duyurusu
20 Mart 2018

Müdürlüğümüz' de 16.03.2018 tarihinde saat:15.00 da toplanan Hasta hakları kurulunda 1(Bir) Adet dosya görüşülmüş olup Hasta Hakları İhlali olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.