2018/1 Diyaliz Merkezleri Komisyon Kararı
30 Ocak 2018

18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" gereği müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan "Diyaliz Hizmetleri Komisyonu" 30.01.2018 tarihinde müdürlüğümüz konferans salonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Yusuf YILMAZ başkanlığında toplanmış, yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar Dosyası ektedir.