Kırıkkale İl Sağlık Mürdürlüğü Lojman Başvuru Duyurusu
12 Ocak 2018


 KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜRDÜRLÜĞÜ LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU

Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde boş bulunan kamu konutlarının tahsisi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren  sağlık kuruluşlarında görevli tüm personelimiz başvuruda bulunabileceklerdir. 

 Başvurular 15/01/2018 - 26/01/2018 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağı belirtilmiştir. 
        1-Lojman talep dilekçesi,
2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),
3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)
4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),
7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).

Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye  alınmayacaktır. Başvuru olmaması halinde diğer personellere şartlı olmak kaydıyla değerlendirilecektir. Başvuruda bulunanlar vermiş oldukları evraklardaki beyanlarından sorumludur.Boş olan bir lojmanı şartlı (tahsise haiz bir personelden başvuru geldiği takdirde 15 gün içerisinde lojmanı boşaltmak zorundadır.) olarak talep edenler başvuru dilekçelerinde  şartlı olarak istediklerini beyan etmek zorundadırlar.
duyurumuzdan önce başvuru yapanların istenilen belgeler ile başvuru tarihleri arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.Aksi takdirde başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ekteki dosyadan detaylara ulaşabilirsiniz. İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN