Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi Hakkında Duyuru
04 Ocak 2018


Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım personelinin sürekli işçi olarak istihdamı ile ilgili duyurular ektedir. İlgili personelin bağlı bulunduğu idareye dilekçe ile başvurması gerekmektedir.