4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası İlanı

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel kanununun Ek 3 üncü maddesi, Uzman tabip ve tabiplerin Devlet Hizmet yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (ı) bendi ise Devlet Hizmeti yükümlüsü olmayan uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımakta olup, Müdürlüğümüzce Bakanlığımızın 2017/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda belirtilen usul ve esaslara istinaden yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

İLAN METNİ, BAŞVURU FORMU VE MÜNHAL YERLER İÇİN TIKLAYINIZ.