overlay

5 Haziran Dünya Çevre Günü


Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oybirliği ile kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak üzere dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Günümüzde çevre sorunlarının temelinde teknolojideki hızlı gelişme, sanayileşme, plansız yapılaşma ve bilinçsiz tüketim sonucu çevre sorunlarında artış meydana gelmiştir. Ve bu sorunlar insan sağlığını tehdit eder boyutlara gelmiştir. Yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için daha duyarlı olmak zorundayız.

Anayasamızın 56. Maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir" denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Henüz vakit varken ve geç kalmadan, "bana ne" demeden hepimiz bu çabanın içinde olmalıyız.

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü