Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği SEP
14 Aralık 2021

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.02.2022-08.03.2022 tarihleri arasında "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir.Eğitim  başvurusu  13.12.2021-07-01.2022 tarihleri arasında olup; programa Sağlık Bakanlığından tescilli diploması, kimlik fotokopisi, ameliyathanede çalıştığını gösterir belge, hemşire yetki belgesi (ebeler için) ile birlikte https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurup ilgili kurum amirlerine onaylatarak  e-posta adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Program Sorumlusu:
Sedef SÜNGÜ
sedefsungu75@gmail.com
0.386-213 45 15-1283\1284