Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Bilgileri Güncellendi
28 Ekim 2021

Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Bilgileri Güncellendi kapak.jpg
112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin etkin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunumu için personelimize yönelik hizmet içi eğitimler devam etmektedir. Bu kapsamda Temel Eğitim Güncelleme Eğitimi, müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli tarafından, 112 Komuta Kontrol Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli doktor ve yardımcı sağlık personeline yönelik 2 gün 2 ayrı grup olarak simülasyon maketi eşliğinde eğitim verildi. Eğitimde katılımcılara Acil Olgu Yönetimi, TYD ve Tam Tıkanma Uygulamaları, Havayolu Uygulamaları, Ventilatör ve Aspirasyon Uygulamaları, İğne Dekompresyon Uygulamaları, Damaryolu Uygulamaları, Elektriksel Tedavi Uygulamaları, Sabitleme ve Taşıma Ekipmanları Uygulamaları konularında bilgiler verilerek ilgili personelin bilgileri güncellendi. 

  • Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Bilgileri Güncellendi 4.jpg
  • Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Bilgileri Güncellendi 3.jpg
  • Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Bilgileri Güncellendi 2.jpg
  • Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Bilgileri Güncellendi 1.jpg