Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri
07 Mayıs 2021

Halk sağlığı alanında biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları amacıyla “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik kapsamında Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme ve Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimleri düzenlenmektedir. SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle bu eğitim, Genel Müdürlüğümüz Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak yapılmıştır.

Bu kapsamda;
1- Bakanlığımız tarafından 2010 yılı ve daha önceki dönemde düzenlenen Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden, 30 Kasım 2020 tarihinde USES üzerinden online Biyosidal Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi yapılmış yeterli katılım sağlayanların sertifikaları güncellenmiştir. Ancak online eğitime çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılar için 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında USES üzerinden söz konusu eğitim yeniden açılacaktır.

2- Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi ise SARS-Cov-2 virüs salgını nedeniyle Bakanlıkça yetkilendirilen ilgili meslek kuruluşu, üniversite veya Müdürlük tarafından yapılamadığından, 18 saat teorik eğitim 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden online olarak yapılmış, yeterli katılım sağlayanlara İl Sağlık Müdürlüklerince 6 saat pratik uygulama dersi verilmiştir. Bakanlığımız tarafından online eğitime ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenlenen uygulama eğitimine katılanlar 08-12 Mart 2021 tarihleri arasında online olarak sınav yapılmış ve başarılı olanlara İl Müdürlüğümüzce ekli listede isimleri olan katılımcılara Biyosidal Ürün Uygulayıcı Belgesi düzenlenecektir.

Ayrıca 18 Ocak - 8 Şubat 2021 tarihleri arasında USES üzerinden düzenlenen online uygulayıcı eğitimine çeşitli nedenler ile katılamayan veya eğitimini tamamlayamayan katılımcılara 03-12 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim USES üzerinden yeniden açılacak, isteyen katılımcılar, tamamlayamadığı eğitimini yeniden tamamlayabilecektir. Ayrıca daha önceden yapılan sınavda başarısız olanlar da isterseler bu sınava katılım sağlayabileceklerdir.

12 Mayıs 2021 tarihinden sonra sistem kapatılarak, uygulayıcı eğitimine online olarak yeterli katılım sağlayanların listesi Bakanlığımız tarafından İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirilecektir. Uygulayıcı eğitimine online olarak yeterli katılım sağlayanlara uygulama eğitimine katılmayan katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğümüzce 6 saat pratik uygulama dersleri verilecektir. Pratik uygulama derslerine katılım sağlayanların listeleri Bakanlığımıza bildirildikten sonra uygulayıcı eğitimine ilişkin USES üzerinden online sınav yapılacaktır. Sınav tarihi, cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Bu hususlar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerinizin takibini cevresagligi.saglik.gov.tr adresinden yapabilirsiniz, ayrıca İl Müdürlüğümüzün sabit telefonu 0.318 – 233 12 29 nolu numaranın dahilisi olan 1185'den de bilgi alabilirsiniz.