1 – 7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası
30 Nisan 2021

1-7 mayıs trafik ve ilkyardım haftası copy.jpg
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaya ilkyardım denilmektedir. İlk yardım kaza veya olayın durumuna göre hayati önem taşır. Yapılacak ilk müdahale kişinin hayatının kurtaracağı gibi yanlış yapılması yaralının durumunu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle müdahale mutlaka ilk yardım eğitimi almış birisi tarafından yapılmalıdır. 

Ülkemizde ev, iş yada trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Yaralıyı ya da hastayı bir hastaneye ulaştırıncaya kadar geçen zaman çok önemlidir. Bu gibi durumlarda çevredeki kişilerin nasıl davranacağını bilmesi ve ilk önlemleri alması yaralının ya da hastanın yaşamını kurtarabilir. Bu nedenle kişilerin ilkyardım eğitimi alması, hangi durumda nasıl bir yöntem uygulayacağını bilmesi önemlidir.

2020-2021 yılları içerisinde müdürlüğümüz Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından toplumun ilkyardım bilgi-becerisini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 489 kişiye sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi verilmiştir. İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilmekte, uygulama yapacak kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının ise kişilere zarar vermemek olduğunu bilincinde hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir. Bu vesileyle 1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftasını kutlar, bu haftanın tüm yıl boyunca dikkatimizi arttırarak kazasız, güvenli ve sağlıklı sürüşler sağlamamıza faydalı olmasını temenni ederim. 

Dr. Murat AĞIRTAŞ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü