2021 Mali Yılı Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi
27 Ocak 2021

28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına dair Yönetmeliğin 14. maddesinin 2. fıkrasının;

d) Bir pratisyen tabip,

e) Sağlık hizmetleri sınıfı(tabip hariç) personel arasından bir temsilci,

f) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci,

Üyelerin, mezkûr yönetmeliğin 14. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İkinci fıkranın (d), (e) ve (f) bendinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları İl Sağlık Müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur." hükmüne istinaden bir asıl bir yedek olmak üzere üyeler seçilecektir.

2021 yılı Döner Sermaye Komisyonunda temsilci olarak 1(bir) mali yıl görev yapmak isteyen personel "unvanına uygun" temsilciliğe aday olmak için Müdürlüğümüz gelen evrak birimine en geç 29/01/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile başvuracak olup, bu tarihten sonraki başvurular işleme alınmayacaktır. Bir temsilcilik için birden fazla başvuru olması durumunda personel arası 01/02/2021 Pazartesi günü saat 12:00'da Müdürlüğümüz toplantı salonunda seçim yapılacak olup aşağıdaki hususlara göre 1(bir) asil, 1(yedek) üye seçilecektir.

Bu bağlamda; kapalı zarf usulü ile yapılacak seçimde en çok oyu alan 1.aday asil üye, 2.aday yedek üye seçilecektir. Oyların eşit olması durumunda, hizmet yılı, derece/kademe/ek göstergesine göre; bu bilgilerinde eşit olması durumunda kura yöntemi ile üyeler belirlenecektir. Seçilen üyeler 2021 yılı Ocak-Aralık arası Döner Sermaye Komisyonunda, "seçildiği unvanın temsilcisi" olarak görev yapacaktır.