Biyosidal Ürünlerin Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi
28 Ekim 2020

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 27’nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Eğitim için istenen bilgi, belge, eğitim tarihi ve koşulları Çevre Sağlığı Dairesi Başkanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa adresinden ve Müdürlüğümüz web sayfasında ilan edilmiş olup eğitime kesin katılım sağlayacak kişiler söz konusu bilgi belgeler ile 12 Kasım 2020 tarihine kadar müracaatların yapılması ve katılımcıların Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) https://uses.saglik.gov.tr/ adresinden "Eğitimler Başlığı" içinde yer alan  USES Kayıt ve Ders Takip Kılavuzumuzun inceleyerek "Hesabım Başlığı" nda yer alan "Kayıt Ol" dan kayıtlarının yapılması ve işlem esnasında ekte gönderilen ve söz konusu adreste de yer alan kılavuzun kullanılmasının gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Kayıt ve Ders Takip Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ
Güncelleme Eğitimine Katılmak İçin Gerekli Evrak Listesi İçin TIKLAYINIZ