Ben De Varım
06 Şubat 2020


Müdürlüğümüz personeli Zeynep KEKİLLİOĞLU’nun çevre duyarlılığı sayesinde görme engelli kurum çalışanları ile vatandaşlarımızın geri dönüşüm atık toplama noktalarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflediği “Ben De Varım” projesi hayata geçti. “Sıfır Atık” projesine destek vermek amacıyla “Ben De Varım” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Müdürlüğümüzde bulunan tüm geri dönüşüm atık toplama noktalarında Braille alfabesi kullanılarak görme engelli vatandaşlarımızın geri dönüşüm atık noktalarına erişilebilirliğinin sağlanması hedeflendi.

Sıfır Atık Projesi Nedir?
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem de kurumsal olarak yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;
- Verimliliğin artması,
- Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
- İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
- Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
- Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
- Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 

  • Bende Varım 1.jpg
  • Bende Varım 2.jpg
  • Bende Varım 3.jpg
  • Bende Varım 4.jpg