Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri Projesi Çalışmalara Başlıyor
30 Ocak 2020


İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesindeki Proje ve Ar- Ge birimi koordinasyonunda Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanmış olan ve Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 82.060 Avro hibe ile desteklenmeye değer görülen “Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri-İnnovative Adult Education Models İn Terms Of Health Education” projesine ilişkin ortak kuruluşlarla ön planlama toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplumun sağlık okuryazarlığı seviyesini yükseltmeyi amaçlayan, yetişkin sağlık eğitimi faaliyetlerinin kalitesini arttırmak ve yetişkin sağlık eğitiminde yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi hedefleyen projenin bir fikri çıktısı bulunmaktadır. Cep telefonu uygulaması olarak geliştirilecek proje fikri çıktısı; sağlık bilgilerinin yetişkin öğrenicilere ulaştırılmasında kolaylaştırıcı, sağlık bilgilerini kolay anlaşılır hale getiren, hayatın doğal akışına entegre edilerek zaman tasarrufu sağlayan, dijital çağın gereklerine ve yetişkin eğitimine uygun, eğitimde sürekliliği sağlayan etkin ve yenilikçi yetişkin eğitimi modeli olarak toplumun sağlık okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.

Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri projesi Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde, Avusturya’ dan Dr. Taskiran & Dr. Varol Gruppenpraxis fur Allgemeinmedizin kuruluşu, Portekizden Braga Mobility Open ve Ascredno- Associação Social recreativa e desportiva de Nogueiró kuruluşları ve Türkiye’ den İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Orta Anadolu Eğitim Kültür ve Kalkınma Derneği ortaklığında yürütülecektir. 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

 
  • Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri Projesi Çalışmalara Başlıyor.jpg