Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi
29 Ocak 2020


Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelikler ışığında; Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi, Obezite İle Mücadele, Akılcı İlaç Kullanımı, Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonu ve Çevre Sağlığı gibi alanlarda İl Sağlık Müdürlüğü olarak çeşitli proje ve programlar yürütülmektedir. Yürütülen tüm çalışmalar hedef gruplar ile birlikte tüm paydaşların işin içerisine dahil edildiği bir yönetişim anlayışıyla kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK’lar işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüzce bu kapsamda ilimizde ikamet eden görme engelli yetişkinlerin toplumsal entegrasyonunun arttırılmasına yönelik olarak Kırıkkale Görme Engelliler Derneği koordinatörlüğünde ve ilgili tüm kuruluşlarımızın koordinasyonunda “Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri” projesi yürütülmekte, kurumumuz bu projede konsorsiyum üyesi olarak yer almaktadır.

Bölgesinin tüm hedef gruplarına yönelik sağlığın korunması ve geliştirilmesi sorumluluğu bulunan İl Sağlık Müdürlüğümüz projede; Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Ruh Sağlığı Biriminin yetişkin sağlık eğitimi personeli ile destek vermiştir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzde görevli 1 Psikolog, 1 Sosyal Çalışmacı ve 3 Sağlık Memuru olmak üzere 5 personelimiz “Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi” kapsamında Almanya’nın Recklinghausen şehrinde düzenlenen bir haftalık yapılandırılmış kurs faaliyetine katılım sağlamışlardır. Proje kapsamında edinilen yeterlilikler kurumumuzun görme engelli bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik yürüteceği hizmetlere ışık tutacaktır. 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

 
  • Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi 1.jpg
  • Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi 2.jpg
  • Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi 3.jpg