overlay

Denizli Devlet Hastanesi I. Dönem Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Denizli Devlet Hastanesi I. Dönem Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim  Programı 27.01.2020 - 06.03.2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu sertifikalı eğitim programına çocuk ve eriĢkin acil servislerinde çalıĢan veya çalıĢtırılması planlanan hemĢireler, hemĢire yetkisi almıĢ ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir. Başvuru için;
Sağlık Bakanlığından tescilli ünvanı ile ilgili Diploma Fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)
Çocuk ve erişkin acil servislerinde çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşire yetkisi almış ebeler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) çalıştırılması planlandığına dair  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdüründen  onaylı yazı.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün "Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları" konulu yazı doğrultusunda, sertifikalı eğitim programı başvuruları 16.07.2019 tarihi itibariyle EKİP uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulamaya giriş https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel, 12 Aralık- 27 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgeleri, program sorumlusuna e-mail olarak göndermesi gerekmektedir.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için)  hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

Program Sorumlusu: Derya KILIÇ
E-posta: denizlidhs.egitim@saglik.gov.tr
Telefon: 0258 2639311- Dahili: 1440
Faks: 0 258 2619206
Adres: Sırakapılar Mh. şehit Albay Karaoğlanoğlu cad. No: 3 Merkezefendi/Denizli