Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı
11 Aralık 2019


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu tarafından ülke genelinde yapılan ‘Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı’ ilimizde de gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kırıkkale’de görev yapan aile hekimlerine, faaliyet göstermekte olan hastanelerin acil servislerinde çalışan hekimlere, hastanelerde görevli ilgili uzman hekimlere ve eczacılara yönelik yapılan toplantıda çeşitli konularda uzmanlar tarafından bilgiler verildi. 

İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Hacı Hidayet Doğruer Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının ilk açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat AĞIRTAŞ, “Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımı Dünyada çok önemli sorunlara neden olmaktadır. Bunların başında antibiyotik direncinin artması, dirençli bakterilerin çoğalması, bunlarla enfekte olan hasta sayısının hatta ölümlerin artması ve buna bağlı olarak yine ülkemize büyük bir ekonomik yük getirmektedir. Dünya da akılcı ilaç kullanımına yönelik birçok çalışma başlatılmıştır. Ülkemizde de Bakanlığımız bünyesinde güzel çalışmalar yapılmaktadır. Bu günkü toplantıda bunlara bir örnektir. 

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca hazırlanan Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2014 yılında akılcı ilaç kullanımı koordinatörlüğü kuruldu ve bu tarihten itibaren konu hakkındaki farkındalık çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede hekimlerimize, eczacılarımıza ve yardımcı sağlık personellerimize eğitimlerimiz verilmiş olup il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilendirme toplantı ve seminerlerimiz devam etmektedir. Akılcı ilaç kullanımının geliştirilmesinde en büyük rol hekimlere düşmektedir. Özellikle hastalar, hasta yakınları, eczacı, hemşire, sağlık çalışanları, medya da bu paydaşlar arasında yer almaktadır. Türkiye de akılcı ilaç kullanımı çalışmalarında Kırıkkale olarak oranlarımız Türkiye ortalamasına yakın olmakla beraber bu oranların daha iyi bir hale gelmesi için ve akılcı ilaç kullanımı farkındalığını sağlayabilmek adına daha çok çalışmamız gerekmektedir” dedi. 

Daha sonra ise katılımcılara Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil AKSOY tarafından Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri ve Verilerle Antibiyotik Kullanımı konusunda slayt eşliğinde bilgiler verildi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Prof. Dr. Ateş KARA tarafından katılımcılara Mikrobiyota konusunda bilgilendirmeler yapılarak kısa bir ara verildi. 

İki oturum halinde gerçekleşen toplantının ikinci kısmında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN tarafından Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroentereloji Bilim Dalı, Prof. Dr. Taylan KAV tarafından Proton Pompası İnhibitörlerinin Akılcı Kullanımı ve SBÜ Doktor Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Meltem POLAT tarafından Akut Tonsilofaranjitte Antibiyotiklerin Akılcı Kullanımı konularında bilgiler verilerek toplantı tamamlandı. Programın sonunda aile hekimleri ile konuşmacılar çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak, toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler. Katılımcılar daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasını ziyaret ederek İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat AĞIRTAŞ ve yöneticilerimiz ile kısa değerlendirmenin ardından ilimizden ayrıldılar. 

 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 1.jpg
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 2.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 3.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 4.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 5.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 6.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 7.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 8.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 9.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 10.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 11.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 12.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 13.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 14.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 15.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 16.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 17.JPG
 • Akılcı İlaç Kullanımı Toplantısı 18.jpeg