Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimi
05 Aralık 2019

Bakanlığımızın 25.05.2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/14 sayılı Başbakanlık genelgesi ile ülkemizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşları hazırlayacakları hizmet içi eğitim programlarında “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği” konusuna yer vermekle yükümlü tutulmuştur. Buna istinaden 18 Aralık 2019 Çarşamba günü sabah 10:00-11:00 saatleri arasında Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Toplantı salonunda,  öğleden sonra 14:00-15:00 saatleri arasında ise Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, KETEM toplantı salonunda Psikolog Esra Bakçepınar tarafından “Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” ile ilgili eğitim gerçekleştirilecektir. 

Yapılacak olan eğitime tüm personelin katılım sağlanması önemle duyurulur.