Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi
21 Kasım 2019


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığının stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenen öncelikler ışığında; Sağlık Okuryazarlığının Geliştirilmesi, Obezite İle Mücadele, Akılcı İlaç Kullanımı, Dezavantajlı Grupların Toplumsal Entegrasyonu ve Çevre Sağlığı gibi alanlarda proje ve programlar yürütülmektedir. Yürütülen tüm çalışmalar hedef gruplar ile birlikte tüm paydaşların işin içerisine dahil edildiği bir yönetişim anlayışıyla kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK’ lar işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüzce bu kapsamda ilimizde mukim görme engelli yetişkinlerin toplumsal entegrasyonunun arttırılmasına yönelik olarak Kırıkkale Görme Engelliler Derneği koordinatörlüğünde ve ilgili tüm kuruluşlarımızın koordinasyonunda “ Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri “ projesi yürütülmekte, kurumumuz bu projede konsorsiyum üyesi olarak yer almaktadır.

Bölgesinin tüm hedef gruplarına yönelik sağlığın korunması ve geliştirilmesi sorumluluğu bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bu projede; Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Ruh Sağlığı Biriminin yetişkin sağlık eğitimi personeli ile destek vermekte, görme engelli bireylerin toplum içerisinde rahatlıkla yer alabilmesine yönelik üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir.

Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri Projesi Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olup proje kapsamında kurumumuz emrinde görev yapmakta olan  4 personel, Kırıkkale Görme Engelli Derneğinin görme engelli üyeleri ile birlikte Almanya’ da bir haftalık yapılandırılmış kurs faaliyetine katılım sağlayacak, ilimizde bu alanda yürütülecek hizmetlerin geliştirilmesine ışık tutacaktır.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü