Obezitenin Önlenmesine Yönelik Yetişkin Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi
06 Kasım 2019


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bölge nüfusunun sağlığının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan; sağlık taramaları, izlem, takip ve kontrolleri, erken tanı, tespit, önleme, koruma ve eğitim hizmetlerini yürütmektedir. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına giren bu hizmetler, il merkezinde ve tüm ilçelerde Toplum Sağlığı Merkezlerimiz ve aile hekimlerimiz aracılığıyla etkin ve verimli olarak sürdürmektedir.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik hizmetlerde en önemli enstrüman, bireylerin sağlıklı yaşam bilincini arttırmak amacıyla yürütülen eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleridir. Kurumumuz okul sağlığı eğitimlerinden yetişkin sağlık eğitimine kadar her düzeyde eğitim vermekte, toplumsal sağlık okuryazarlığı düzeyinin arttırılması için çalışmaktadır. 

Sağlık okuryazarlığı; bireylerin sağlık bilgilerini okuma, anlama ve sağlıklarına ilişkin doğru ve etkin karar verebilme yeteneğidir. Buradan anlaşılacağı üzere sağlıklı yaşam bilinci ve sağlık okuryazarlığı arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 

Son yıllarda insan ve toplum sağlığını küresel boyutta olumsuz etkileyen obezitenin önlenmesinde de aranan şey öncelikle bireydeki sağlıklı yaşam bilinci ve yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyidir. Obezite epidemisi DSÖ Avrupa Bölgesinin en önemli halk sağlığı mücadelelerinden birisidir. Obezitenin yaygınlığı son 20 yıl içerisinde üç kat artmıştır. Obezite gibi ileri derecede davranışsal faktörlere bağlı bulaşıcı olmayan hastalık yükünün önlenmesi için; sağlıklı nüfus üzerinde sağlıklı yaşam bilincinin arttırılması, sağlık okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi ve birey, aile ve kamu kaynakları üzerinde obezite ve obezitenin neden olduğu sekonder hastalık yükünün hafifletilmesi gerekmektedir.

Proje ve Ar-Ge birimimiz koordinasyonunda Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde yürütülecek olan “ Obezitenin Önlenmesine Yönelik Yetişkin Eğitiminin Geliştirilmesi “ projesi ile toplumsal sağlık bilinci ve sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmek, bu amaç doğrultusunda yetişkin eğitiminin kalitesini arttırmak, yetişkin eğitiminde rol alan sağlık personelinin yeterliliklerini geliştirmek, toplum üzerinde yeterli sağlık bilinci ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturup obezitenin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Proje Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte olup proje kapsamında kurumumuz emrinde çalışmakta olan 14 personel Hollanda ve Portekiz ülkelerinde birer hafta yapılandırılmış kurs faaliyetine katılım sağlayacaktır. 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 
Proje ve Ar- Ge Birimi 
kirikkaleism.arge@gmail.com