AB Erasmus + Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklik Projesi Kabul Edildi
06 Kasım 2019

AB Erasmus + Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklik Projesi.jpg
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Proje ve Ar- Ge birimi koordinasyonunda Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanmış olan “ Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri- İnnovative Adult Education Models İn Terms Of Health Education” projesi Dış İlişkiler Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 82.060 Avro hibe ile desteklenmeye değer görülmüştür.

Projemiz temel hedefi, toplumun sağlık okuryazarlığı seviyesini yükseltmeyi amaçlayan yetişkin sağlık eğitimi faaliyetlerinin kalitesini arttırmak ve yetişkin sağlık eğitiminde yenilikçi uygulamalar geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda projemizin iki fikri çıktısı bulunmaktadır. Bu fikri çıktılar; sağlık bilgilerinin yetişkin öğrenicilere ulaştırılmasında kolaylaştırıcı, sağlık bilgilerini kolay anlaşılır hale getiren, hayatın doğal akışına entegre edilerek zaman tasarrufu sağlayan, dijital çağın gereklerine uygun, yetişkin eğitimine uygun, eğitimde sürekliliği sağlayan etkin ve yenilikçi yetişkin eğitimi modelleridir.

Sağlık Eğitimi Açısından Yenilikçi Yetişkin Eğitimi Modelleri projesi Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı koordinatörlüğünde, Avusturya’ dan Dr. Taskiran & Dr. Varol Gruppenpraxis fur Allgemeinmedizin kuruluşu, Portekizden Braga Mobility Open ve Ascredno- Associação Social recreativa e desportiva de Nogueiró kuruluşları ve Türkiye’ den İl Sağlık Müdürlüğü Müdürlüğümüz ve Orta Anadolu Eğitim Kültür ve Kalkınma Derneği ortaklığında yürütülecektir.

Projemiz katılımcı ülkelerde iki öğrenme, öğretme ve eğitim organizasyonu, üç ulus ötesi toplantı ve üç yaygınlaştırma organizasyonu içermektedir.