İlk Yardım Hayat Kurtarır - 14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü
07 Kasım 2019


Hayatın her döneminde,  her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, müdahale edecek kişilerin ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısalmasında belirleyici rol oynayacaktır.

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Yaralıyı ya da hastayı bir hastaneye ulaştırıncaya kadar geçen zaman çok önemlidir. Bu gibi durumlarda çevredeki kişilerin nasıl davranacağını bilmesi ve ilk önlemleri alması yaralının ya da hastanın yaşamını kurtarabilir. Bu nedenle kişilerin ilk yardım eğitimi alması, hangi durumda nasıl bir yöntem uygulayacağını bilmesi büyük önem taşımaktadır.

      Bireysel ve toplumsal zararları en aza indirmek dışında sosyal bir varlık olmanın bir gereği olarak, ilk yardım eğitimi almak ve uygulamak özel bir anlam ve önem taşımaktadır. 2018-2019 yılları içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi olarak Toplumun ilk yardım bilgi-becerisini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2065 kişiye İlk yardım bilgilendirme eğitimi, 1319 kişiye de sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi verilmiştir. 
      İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir. Bizde bu amaçlar doğrultusunda Dünya İlkyardım Günü dolayısıyla ilk yardım hizmetleri konusunda herkesin sorumluluk taşıması ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak ve “İlk Yardım Gönüllüsü” sayısını arttırmayı hedeflemekteyiz.
            “Unutulmaması gerekir ki; yaralı kişinin tek bir canı vardır ve size emanet olabilir” 

Dr. Murat AĞIRTAŞ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü 

  • İlk Yardım Hayat Kurtarır1.jpg
  • İlk Yardım Hayat Kurtarır2.jpg
  • İlk Yardım Hayat Kurtarır3.jpg