İntern Öğrencilere 112 Eğitimi
06 Kasım 2019


Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Baştabipliği Eğitim Birimi tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümünde staj gören 6. sınıf (İntern) öğrencilerine yönelik 112 Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimi düzenlendi. Görsel ve Uygulamalı Eğitimde: Tıp Fakültesi öğrencilerine Acil Sağlık Hizmetleri, 112 Acil Yardım Ambulansları, Komuta Kontrol Merkezi’nin İşleyişi, 112 Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Çalışma Sistemi, Hastaneler Arası Koordinasyon, 112 Ekiplerinin Kullandığı Çeşitli Ambulansların Tıbbi Malzemeleri hakkında tanıtım yapıldı. Halk Sağlığı Dönem Stajı kapsamında yer alan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Eğitimi adı altında düzenlenen bu eğitimin amacının, mezuniyet sonrasında 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonlarında görev almak isteyen hekim adaylarının bilgilendirilmesini sağlanmak olduğu belirtildi.

 
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü

  • İntern Öğrencilere 112 Eğitimi1.jpg
  • İntern Öğrencilere 112 Eğitimi2.jpg
  • İntern Öğrencilere 112 Eğitimi3.jpg