İl Pandemi Hazırlık ve Faaliyet Planı Hazırlama Komitesi
21 Ağustos 2019

İnfluenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığı olan, özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel olarak seyreden influenza (grip) zaman zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan salgınlara neden olurken zaman zamanda küresel çapta görülen ve pandemi olarak adlandırılan salgınlara yol açabileceği belirtilerek Pandeminin toplum üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ve bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği "Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planı" (plan) ww.grip.gov.tr adresinde yayımlandığı bildirilmektedir.

Ayrıca; pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin toplumdaki etkisinin azaltılması amacıyla İl Valiliği koordinasyonunda, planda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak ve ili bütüncül olarak yansıtacak Ģekilde ilgide kayıtlı Genelge ve “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” doğrultusunda çalışmalar ivedilikle başlatılması gerektiği, Pandemik influenza il hazırlık ve faaliyet planları (il planı) pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ile pandeminin toplumdaki etkisini azaltmak, süresini kısaltmak ve etkilenenlerin en az zarar görmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı ve il Pandemi planının Ulusal Pandemik Influenza Hazırlık Planı’na uygun olarak hazırlanması gerektiği belirtilerek ilimize ait pandemi planının en kısa sürede hazırlanması ve paydaş kurumlarla paylaşılarak her kurumun planda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek için hazırlıklarını tamamlaması için bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bu kapsamda; İl Pandemi planı hazırlanmasına yönelik yapılacak iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve bilgi paylaşımı konusunda Müdürlüğümüz bünyesinde toplantı yapılacaktır. Daha önce Müdürlüğümüze konu ile ilgili personel ismi bildiren kurumların bildirdikleri personele toplantı tarih ve saatinin tebliğ edilmesi, personel ismi bildirmeyen kurumlarında müdür yardımcısı, şube müdürü, başhekim yada başhekim yardımcısı düzeyinde görevli bir yetkilinin katılım sağlaması ve 22 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:00 de Müdürlüğümüz yeni binasında, toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.