Proje Faaliyetleri
06 Kasım 2019


Sağlık Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğümüz Proje ve Ar-Ge Birimi tarafından gelişim ihtiyacı hissedilen öncelikli alanlarda bir takım proje ve programlar geliştirilmektedir. Bu kapsamda;

- Akılcı İlaç Kullanımı,
- Obezite İle Mücadele,
- Sağlık Okuryazarlığı Becerilerinin geliştirilmesi 
- Dezavantajlı grupların toplumsal entegrasyonu,
- Görme engelli yetişkinlerin toplumsal entegrasyonu
- Mültecilerin sağlık sistemine entegrasyonu alanlarında proje çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

AB PROJELERİ KABUL EDİLDİ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Proje ve Ar- Ge birimi koordinasyonunda Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanmış olan “ Obezitenin Önlenmesine Yönelik Yetişkin Eğitiminin Geliştirilmesi “ projesi AB Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Hizmetleri Başkanlığı tarafından 23.848 Avro hibe ile desteklenmeye değer görülmüştür.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış olan ve toplumumuzun Akılcı İlaç Kullanım becerilerinin geliştirilmesine yönelik yetişkin eğitimi hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan “ Akılcı İlaç Kullanımı İçin Yetişkin Eğitimi Yaklaşımları “ projesi ise 38.920 Avro hibe ile yedek listede 2. Sırada kendisine yer bulmuştur. Bu projenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar destek alması muhtemeldir.

Görme engelli vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonuna yönelik Kırıkkale İl Sağlık
Müdürlüğümüzün destekleriyle Kırıkkale Görme Engelliler Derneği koordinatörlüğünde konsorsiyum şeklinde sunulan “ Görme Engelli Yetişkinlerin Toplumsal Entegrasyonunda Yaklaşım Yöntemleri “ projesi de 22.128 Avro hibe ile desteklenmeye değer görülmüştür.

KOPSOGEP PROJESİ MÜLAKATA ÇAĞRILDI
İlimizde mukim mültecilerin sağlık sistemine entegrasyonunun arttırılmasını amaçlayan ve Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Proje ve Ar- Ge birimi koordinasyonunda Kırıkkale Merkez Toplum Sağlığı Merkezi koordinatörlüğünde hazırlanmış olan “ Göçmen Aileleler ile KOP’ la Sağlıklı Yaşam “ projesi ön değerlendirmeyi geçerek KOP Başkanlığı tarafından mülakata davet edilmiştir.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Proje ve Ar- Ge Birimi