Az ama İYOTLU TUZ kullanalım - 1-7 Haziran İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası
07 Kasım 2019


Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.
Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, anne ve çocuk ölümlerine yol açan sağlık problemlerinin çözümüne ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıkları ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık problemlerinin önlenmesidir.
İyot insan vücudu için çok önemli olan, normal büyüme ve gelişme için gerekli bir mineraldir. İyot eksikliği, önlenebilir zeka geriliğinin en önde gelen nedenlerinden birisidir ve kişiyi anne karnından başlayarak tüm yaşamı boyunca olumsuz olarak etkileyen bir hastalıklar bütünüdür.
            İyot yetersizliğinin en olumsuz ve yıkıcı etkilerinin gözlendiği risk grupları;
Bebekler,
Çocuklar,
Gebeler ve
Doğurganlık çağındaki kadınlardır.
Bebek ve Çocuklarda;
Büyüme ve gelişme geriliği,
Zeka düzeyinin akranlarına göre en az 13,5 puan daha düşük olması,
Öğrenme yeteneği ve okul başarısında azalma,
Gebelerde düşük ve ölü doğum riskinde artma ve
Her yaşta guatr
İyot yetersizliğinin oluşturduğu önemli sağlık problemlerinden sadece birkaçıdır.
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak 1994 yılından beri  “İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi ve Tuzun İyotlanması Programı” yürütülmektedir. 1998 yılında hazırlanan tuz tebliği ile tüm sofra tuzlarının iyot ile zenginleştirilmesi sağlanmıştır.
Güvenli, ucuz ve etkili bir yol olan İyotlu tuz kullanımı çok uzun bir süredir dünyada bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
            Daha zeki ve sağlıklı nesiller için halkımız, evlerine aldıkları tuzun iyotlu olmasına dikkat etmeli ve mutlaka iyotlu tuz kullanmaya özen göstermesi gerekmektedir. Tuzun iyot içeriğinin korunması için, koyu renkli ve kapaklı kavanozlarda, serin ve kuru yerde saklanmalıdır.
            İyodun önemini topluma aktarmak, ülkemizdeki iyotlu tuz kullanımını tüm toplumda yaygınlaştırmak, toplum bilinci oluşturmak ve konuyu gündeme getirmek amacı ile Haziran ayının ilk haftası (1-7 Haziran) İyot Yetersizliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası olarak belirlenmiştir.  Hafta boyunca, ilimizde halka yönelik olarak çeşitli etkinliklerle konunun gündemde tutulması ve bu sayede toplumun konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması ve konuya hassasiyetin oluşturulması hedeflenmektedir.

Dr. Murat AĞIRTAŞ
İl Sağlık Müdürü