Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi
10 Nisan 2019

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında ihtiyaç duyulan sürekli işçi istihdamı için yapılan Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek aday listesi ektedir

Adayların, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin yapmış oldukları itirazlar sınav kurullarına iletilmiştir. Sınav Kurullarımız tarafından gerekli inceleme yapılıp nihai karar verilmiştir. Sözlü Mülakat Sınav Sonucu Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek adaylara ait liste yayınlanmıştır. Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır "ASIL" olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerini 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.

            Ancak Sınav sonucunda Asıl ve Yedek olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir. Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından sonra Bakanlığımızca tamamlanacaktır.

NOT: 
Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Hizmet birimlerinde istihdam edilecek Sürekli İşçi alımı nedeniyle Müdürlüğümüz tarafından 28-29-30 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan sözlü mülakat sonuçlarına bakanlığımız talimatları ile sınav ve atama takvimi süresi içerisinde Müdürlüğümüz Sınav Kuruluna 2 kişi Şoför (Yolcu Taşıma) ve 1 kişi Güvenlik Görevlisi (Silahsız) itiraz başvurusunda bulunmuştur. Sınav sonuçlarını tekrar değerlendirmek üzere 09 Nisan 2019 tarihinde kurulumuz toplanarak yapılan itirazları değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda soru cevap tutanakları ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarındaki puanlarda değişiklik yapmayı gerektirecek bir durum tespit edilmemiştir. 

İş bu ilan ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

NİHAİ SONUÇ LİSTELERİ
Veri Girişi ve Kontrol İşletmeni Sonuçları İçin Tıklayınız
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Sonuçları İçin Tıklayınız
Şoför (Yolcu Taşıma) Unvanı Sonuçları İçin Tıklayınız

SINAV TAKVİMİ
ATAMAYA ESAS BELGELER
AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU
MAL BİLDİRİM FORMU (Arkalı önlü olarak doldurulup kapalı zarf ile teslim edilecektir)