İntern Öğrencilerine 112 Eğitimi
06 Kasım 2019


İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Bölümünde staj gören 6. Sınıf (İntern) öğrencilerine yönelik “112 Acil Yardım Ambulansları ve Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi” hakkında eğitim verildi. Görsel ve Uygulamalı Eğitimde; Ambulans ekipmanları, 112 çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları, 112 çalışma sistemi ve hastaneler arası koordinasyonun nasıl gerçekleştiği ve 112 ekiplerinin kullandığı çok fonksiyonlu ambulansların içerdikleri tıbbi malzemeler hakkında bilgiler verildi. Eğitimin ana amacı ise mezuniyet sonrasında 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonlarında görev almak isteyen hekimlerin bu alanda bilgilendirilmesinin sağlanması olduğu ifade edildi.

  • İntern öğrencilerine 112 eğitimi.jpg