Sessiz katile dikkat edin
06 Kasım 2019


İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, soba ve doğalgaz nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. Son günlerde il ve ilçelerde meydana gelen lodos nedeniyle istenmeyen olaylarla karşılaşılabileceğini ifade eden İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Tiftikçi halk arasında sessiz katil olarak nitelendirilen soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. 

Doğal gaz ve soba zehirlenmelerinden her yıl yüzlerce insanın zarar gördüğünü veya hayatını kaybettiğini, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların çıkarttığı gazların hayati tehlike oluşturduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, odun, kömür gibi ısı maddelerinin yanmasıyla oluşan soba zehirlenmesine maruz kalanların hemen açık alanlara çıkarılarak, 112 ekiplerini araması gerektiğini ifade etti. Karbonmonoksit gazı solunduğundan kısa bir süre sonra kana karışarak dokulara giden oksijeni azaldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Tiftikçi, zehirlenmenin aşırı yorgunluk, dalgınlık, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, çarpıntı, kulak çınlaması, bazen kas krampları gibi sağlık sorunlarına neden olduğuna işaret etti. 

Uyarı ve önlemlerden bahseden İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Uğur Tiftikçi “Sobalardan kaynaklanan zehirlenmeler, özellikle gece yatarken sobada yanan kömürün üzerine kömür eklenmesinden kaynaklanır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bacaların ev içerisinde düzgün ayarlanması, sobaların alt ve üst kapaklarının kapalı olup olmadığının kontrol edilmesidir. Evde soba dengeli bir şekilde kurulmalıdır. Soba, ev içerisinde bacaya en yakın yere kurulmalıdır. Ev veya iş yerlerinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunacak bir duman dedektör kullanılması yararlıdır. Baca, kış mevsimi boyunca en az 2 kere temizlenmelidir. Kullanılacak yakıtın kalitesi de bu tip olaylara neden olabilmektedir. Doğal gazda da bakımların zamanında yapılması, menfezlerin açık olması, gaz kaçağı dedektörlerinin takılması önemli noktalardır. Zehirlenmeye maruz kalan kişi hemen olay yerinden uzaklaştırılıp, açık ve temiz havaya çıkarılmalıdır. Olabildiğince alçak bir zemine yatırılmalı, mümkünse hemen yüzde yüz oksijen verilmeli, Hasta sıcak tutulmalı, gerekli hâllerde hastaya, suni solunum ve kalp masajı uygulanmalıdır” dedi. 
 
SOBA VE BACALARLA İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli,
Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,
Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,
Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,
İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturul urken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,
Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,
Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,
Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılma!
Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmek,
Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmak,
Binaların Yangından Korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir

LODOS SÜRESİNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır.
Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir.
Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir.
Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşmayınız ve bu gibi durumları 186 no'lu telefondan Elektrik Arıza Servisi'ne bildirilmelidir.
Çökme veya yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 110 no'lu telefondan İtfaiye Servisi'ni aranmalıdır.
Ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardım Servisi aranmalıdır.
Doğalgaz Şebekesi ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Doğalgaz Arıza Servisi aranmalıdır. 

 
Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat2.png
Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat3.JPG
Karbonmonoksit Zehirlenmesine Dikkat4.jpg