Seyyar Sandık Başvuruları İçin Son Gün 17 Ocak
06 Kasım 2019


Sağlık Bakanlığımız tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde engelli ve yatağa bağımlı hastalar için yürütülecek "seyyar sandık" uygulamasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre, aile hekimlerince 24 Haziran 2018 seçim döneminde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişilerin seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için tekrar rapor düzenlenmeyecek.

YATAĞA BAĞIMLILIĞI KALICIDIR
Aile hekimlerince 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlenen kişilerin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için tekrar rapor düzenlenmeyecek. Buna göre, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 17 Ocak’a kadar ilçe seçim kurulu başkanlığı veya bu adrese göndermeleri ile muhtarlıklara başvurulacak. 

BARKOD KONTROLÜ YAPILACAK 
"Engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı aile hekimlerince düzenlenecek sağlık raporlarında, yatağa bağımlılığın tıbbi sebebi, kalıcı olup olmadığı, yatağa bağımlılık süreci belirtilecek. Raporlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenecek, tereddüt halinde ise barkod kontrolü ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılacak. Aile hekimlerince "Yatağa Bağımlı Kişiler için Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" formatına uygun şekilde bakanlığımız e-Rapor sistemi üzerinden elektronik rapor düzenlenecek. Aile hekimlerince 24 Haziran seçimlerinde "yatağa bağımlılığı kalıcıdır" ibareli rapor düzenlendi ise tekrar bu kişiler rapor düzenlenmeyecek. Bu kişilere düzenlenen raporlar hekim ekranlarından görülebilecek. Ayrıca bu raporlar, https://erapor.saglik.gov.tr/portal internet adresinden ilçe seçim kurullarınca referans numarası girilerek kontrol edilebilecek. Raporlar sadece yatağa bağımlı olup seçim sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için düzenlenecek. Düzenlenen raporlar elektronik imza ile imzalanacak, e-Rapor sisteminden çıktı alınarak bir nüshası ıslak imzalı şekilde vatandaşa teslim edilecek. Rapor düzenleme işlemleri 17 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.

Genelge
Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu
Tek Hekim Sağlık Raporu