Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 2019 Yılı Lojman Başvuru Duyurusu
02 Ocak 2019

       

       KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN BAŞVURU DUYURUSU


        Müdürlüğümüze bağlı ilimiz genelinde boş bulunan kamu konutlarının tahsisi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi” konulu 2012 / 35 sayılı Genelge ve 2946 sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında görevli tüm personelimiz başvuruda bulunabileceklerdir. 

Başvurular 15/01/2019 - 25/01/2019 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Birimine yapılacak olup, başvuruda istenen evraklar aşağı belirtilmiştir.
1-Lojman talep dilekçesi,
2-Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),
3-Mal Bildirim Beyan Formu, (İmzalı)
4-Eşi ve varsa birlikte oturacağı kişilerin maaş bordro dökümleri,
5-Personelin ve lojmanda beraber oturacağı aile fertlerinin nüfus cüzdan suretleri veya ilgili kurumdan onaylı vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
6-Aile Yardım Bildirimi Formu (Kurum Amiriniz tarafından Onaylı),
7- Kadro ve görev yerini, hizmet süresini, disiplin cezası alıp almadığını ve lojmandan yararlanıp yararlanmadığını gösterir Ek-4 belge (Onaylı).
Not: Belirtilen tarihlerden sonra yapılan lojman tahsis talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru olmaması halinde diğer personellere şartlı olmak kaydıyla değerlendirilecektir. Başvuruda bulunanlar vermiş oldukları evraklardaki beyanlarından sorumludur. Boş olan bir lojmanı şartlı (tahsise haiz bir personelden başvuru geldiği takdirde 15 gün içerisinde lojmanı boşaltmak zorundadır.) olarak talep edenler başvuru dilekçelerinde şartlı olarak istediklerini beyan etmek zorundadırlar.
Duyurumuzdan önce başvuru yapanların istenilen belgeler ile başvuru tarihleri arasında tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 
DETAYLAR VE LOJMAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.