Sözleşme Yenileme İşlemleri
26 Aralık 2018

     Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sözleşme Yenileme İşlemleri Konulu 24/12/2018 tarihli ve E.7443 sayılı yazısına istinaden; ilimiz Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli, 657 Sayılı Kanuna Tabi 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi uyarınca 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanuna Tabi olarak görev yapan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Çalışanları ile 25 Aralık 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili Baştabiplikler ve Müdürlüğümüzde sözleşme yenileme işlemleri yapılacaktır. 

     Müdürlüğümüz ile sözleşme imzalayacak personele tebliği ile ilimizdeki sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve aksatmaya mahal vermeden düzenleme yapılarak sözleşme imzalamak üzere belirtilen tarihlerde müdürlüğümüz personel atama biriminde bulunmaları gerekmektedir. 

Müdürlüğümüzde sözleşme yenileyecek personel;
1-Aile Sağlığı Merkezleri (Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları)
2-4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Tüm Sağlık Personeli
3-Müdürlüğümüz ve TSM'lerde görev yapan 4/B Sözleşmeli Sağlık Personeli