25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü
21 Kasım 2018

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma ihtimali bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfî olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak tanımlanmaktadır. 
Kadına yönelik şiddetin esas olarak ‘’toplumsal cinsiyet temelli’’ olduğu kabul edilmektedir (1). 25 Kasımı uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele gününe dönüştüren olay ise 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve insan hakları için verdikleri mücadele nedeniyle, dünyada ve Türkiye’de insan hakları ve kadın hareketi içinde bir simge olan tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Mirabal kız kardeşlerin anısıdır. Birleşmiş Milletler de 1992’de 25 Kasımın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesini karar altına almıştır (2). Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin beşinci maddesinde de bu gelişmeler paralelinde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması ve kadınlar ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak, cinsel şiddet veya istismarı önlemek üzere gereken adımların atılması hedeflenmiştir (3). Birleşmiş Milletler, kadına yönelik şiddete ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı ve toplumları harekete geçirmeyi teşvik etmek amacıyla “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Gün” süreci etkinliğine de öncülük etmektedir. Bu 16 gün, 25 Kasım'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne dek süren dönemi kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler bu yıl, "Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030"un temel prensibi çerçevesinde" Ben de buradayım: Kadınlara ve Kızlara Yönelik Şiddeti Sona Erdirin" teması ile yola çıkmıştır (4).
Kadınlara yönelik şiddet ayrımcılığın en uç formudur. Birleşmiş Milletlerin raporuna göre 87 ülkenin 2005- 2016 verilerine göre, 15-49 yaşlarındaki kadınların yüzde 19'u son bir yılda eşinden fiziksel ve/veya cinsel şiddet görmüştür. Yaşanan şiddet kadının ölmesine de yol açabilmektedir. 2012'de, cinayete kurban giden kadınların neredeyse yarısı, erkeklerinse ancak %6’sı eşi veya ailesi tarafından öldürülmüştür (5). Türkiye’de ise yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten evli kadınların yüzdesi 36’dır. Eğitim düzeyinin artması fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalma yüzdelerini azaltmaktadır (6). Ayrıca Türkiye’de tespit edilmiş insan ticareti mağdurlarının %90’ı da kadındır (7). Kadına yönelik şiddet önlenebilir. Ancak bunun için gerek toplumun gerek kamu görevlilerinin bu konuda açık, kararlı ve sürekli bir önleme yaklaşımını benimsemesi gerekmektedir (8).

KAYNAKLAR:
1.[internet] Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1993, Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Deklarasyon 
2.[internet] https://indigodergisi.com/2012/11/siddete-hayir-degil-sevgiye-evet, Erişim:21.11.2017. 
3.[internet] http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html, Erişim:21.11.2017. 
4.[internet] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism, Erişim:21.11.2017.
5.[internet] http://www.un.org/en/events/endviolenceday/, Erişim:21.11.2017.
6.[internet] http://www.hips.hacettepe.edu.tr/KKSA-TRAnaRaporKitap26Mart.pdf, Erişim:21.11.2017. 
7.[internet] http://www.un.org.tr/turkiye-kadina-yonelik-siddete-karsi-turuncuya-burunuyor/, Erişim:21.11.2017.
8. [internet] http://dergipark.gov.tr/download/article-file/210969, Erişim:21.11.2017.