Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitimi
06 Kasım 2019


“Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar”, “Risk Faktörlerinin Önlenmesi Ve Kontrolü Çalışmaları” kapsamında  kalp ve damar hastalıklarının erken tanısını sağlayarak tedavi standartlarını oluşturmak ve hastalık yükünü azaltmak amacıyla Kırıkkale İl sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kronik Hastalıklar Birimi tarafından Aile Hekimlerine Yönelik verilmesi planlanan Kronik Hastalıklar İzlemi Eğitimleri yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda gerçekleştirilen programda Dr. Meral Boyabatlı ve Dr. Kalu Bayyurt’un katılımcılara eğitimleri 4 seans halinde verdiler. Eğitim sonunda ise 76 aile hekiminin Kronik Hastalıklar İzlem eğitimi tamamlanmış oldu. 

Doç. Dr. Uğur TİFTİKÇİ
İl Sağlık Müdürü