Ulusal Görme Taraması
06 Kasım 2019


Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi tarafından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik “Ulusal Görme Taraması Programı” Eğitimi gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Koordinatörü Dr. Meral Boyabatlı koordinasyonuyla düzenlenen Görme Taraması Eğitimi Uzman Dr. Esin Yazar tarafından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında 0-3 aylık bebeklere ve 36-48 aylık çocuklara yapılan görme taramasına ilköğretim 1.sınıf görme taramasının da eklendiği açıklandı.

Eğitimde; Ulusal Görme Taramasının amacı, Ulusal Görme Taraması ile hangi hastalıkların erken tanısı, kimlere, kimler tarafından uygulanacağı, test yapılan yerin özellikleri, tarama metotları, nasıl uygulanacakları ve nasıl değerlendirilecekleri, görme taramasında takip edilecek basamaklar, riskli gruplar ve sevk kriterleri nerelere sevk edilecekleri, 0-3 ay bebekler için göz muayenesi akış şeması, 36-48 ay çocuklar için görme muayenesi akış şeması, ilköğretim 1. Sınıflar için görme muayenesi akış şeması, çocukluk çağındaki normal görme gelişimi, çocuk göz sağlığı taramasında kullanılması önerilen yöntemler hakkında il genelindeki tüm Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına bilgi verildi. 

  • Ulusal Görme Taraması1.jpeg
  • Ulusal Görme Taraması2.jpeg
  • Ulusal Görme Taraması3.jpeg