overlay

5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun


Çevre, dışımızdaki her şeyi; sosyal, fizikojeokimyasal ve biyolojik çevreyi kapsar. Çevrenin bu bileşenleri birbiriyle etkileşim halindedir. Sağlık insanın genetik yapısı ile çevre arasındaki etkileşime bağlıdır. Kişinin genetik yapısı, onun çevresel etmenlerden nasıl etkileneceğini belirleyen en önemli faktörlerdendir. İnsanları etkileyebilme olasılığı olan tüm çevresel etmenler insan ve toplum sağlığı üzerinde etkilidir.

Çevre(1);
 1. Hastalıklar için zemin hazırlayabilir. Örneğin iklim koşullarının bazı hastalıklarının artmasına yol açması gibi. 
2. Çevre doğrudan hastalık nedeni olabilir. 
3. Çevre bir kısım hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabilir. 
4. Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün İsveç’in başkenti Stockholm’de 1972 yılında düzenlediği toplantıda, 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda; Birleşmiş Milletler, çevre sorunlarının toplumların iyilik halini ve ekonomik kalkınmasını etkileyen önemli bir sorun olduğu, bu nedenle insan çevresinin korunması ve iyileştirilmesinin oldukça önemi olduğun vurgulanmıştır. Dünya Çevre Günü, yüzü aşkın ülkede 1974 yılından bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, çevreyi korumak ve geliştirmek için bireyler, kuruluşlar ve halkın katılımıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Dünya Çevre Günü için her yıl acil bir çevresel sorunu konu alan tema belirlenmektedir ve farklı bir ülkenin ev sahipliğiyle yapılmaktadır. Bu yılın teması, Hindistan’ın ev sahipliğinde ‘’plastik kirliliğinin üstesinden gelmek’’ olarak belirlenmiştir. Dünya çapında her dakika bir milyon plastik içme şişesi satın alınmaktadır. Toplamda kullanılan plastiğin yüzde 50'si tek kullanımlık olup, her yıl beş trilyon tek kullanımlık plastik poşetler kullanılmaktadır. Kullanılan plastik ambalajlar uygun şekilde toplanamadığından doğal ortamımızı kirletmektedir. Ayrıca okyanusları sızan plastik kirliliği deniz canlılarını tehdit etmektedir. Plastikler insan sağlığını da etkilemektedir. Yapılan bazı araştırmalar, plastiklerin yapısında bulunan bazı kimyasalların (Bisphenol A, fitalat gibi.) vücuda alındığında hormonal sistem üzerinde salgı bozar etki yapabildiğini özellikle bebekler ve çocuklarda olumsuz sağlık etkilerine neden olduğunu göstermektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı kendi sağlığımız ve çevre sağlığı için plastik kullanımını/ tüketimini azaltmalıyız. Ayrıca plastiklerin üretiminin azaltılması ve geri dönüşüme kazandırılması sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR
Güler, Ç. (Ed), Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. Ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012.
http://www.un.org/en/events/environmentday/ 
http://www.who.int/life-course/news/events/world-environment-day/en/ 
http://www.un.org/en/events/environmentday/background.shtml 
https://www.unenvironment.org/events/un-environment-event/world-environment-day-2018 
http://worldenvironmentday.global/en/about/beat-plastic-pollution
http://cevresagligi.org/hayatimiza-plastiklerin-armagani-soru-ve-yanitlarla-bisphenol-a-bpa-cavit-isik-yavuz/ erişim:04.06.2018

Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü